info@atestacijos.lt

+370 5 2335050

Gedimino pr. 45, Vilnius, Lithuania

Main activity of company UAB "Atestacijos" is preparation of documents, consultations and help for natural and legal persons from Lithuania and other countries in starting business in Republic of Lithuania, obtaining required permissions (licences, authorisations, attestations, etc.) for planned business activity.


Main services of company UAB "Atestacijos":

 • Consulting on the choice of appropriate type of legal entity according to the the type of planned activity.
 • Preparation of documents and consultations on registering new company, branche or representative office of foreign legal entities.
 • Preparation of documents and consultations on getting required permits (authorisations, attestations, licences etc.) for proceeding company activity.


If you want to start a business in Lithuania, obtain necessary permits, licenses or order other services of UAB "Atestacijos", please feel free to contact us.

UAB "Atestacijos" veikla - dokumentų ruošimas, konsultacijos ir pagalba Lietuvos bei užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims kuriant verslą Lietuvos Respublikoje, gaunant reikalingus leidimus (atestatus, licencijas) planuojamai veiklai vykdyti.


Pagrindinės UAB "Atestacijos" paslaugos:

 • Tinkamos verslo formos parinkimas pagal planuojamą vykdyti veiklą.
 • Dokumentų ruošimas ir konsultacijos naujos įmonės arba veikiančio užsienio juridinio asmens filialo sukūrimo klausimais.
 • Dokumentų ruošimas ir konsultacijos gaunant reikalingus leidimus (atestatus, licencijas ir kt.) įmonės veiklai vykdyti.


Norėdami pradėti verslą Lietuvoje, gauti reikalingus leidimus, licencijas arba užsakyti kitas UAB "Atestacijos" paslaugas, kreipkitės nurodytais kontaktais.

Area of activity(-ies) eligible for licencing and qualification services:

 • Construction
 • Passenger and goods transportation, storage and postal services
 • Production (manufacturing)
 • Trading
 • Advertising
 • Public services
 • Education (training) services
 • Tourism and recreational activities
 • Electricity, heating, gas and water supply, waste management
 • Financial services
 • Recruitment services
 • Gambling
 • Rental services
 • Real estate services
 • Other

Atestuojamų, licencijuojamų veiklų sritys:

 • Statyba
 • Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas
 • Gamyba
 • Prekyba
 • Reklama
 • Aptarnavimo veikla
 • Mokymo paslaugos
 • Turizmas ir kita poilsio organizavimo veikla
 • Elektros, šilumos, dujų ir vandens tiekimas, atliekų tvarkymas
 • Finansinės paslaugos
 • Įdarbinimo paslaugos
 • Azartiniai lošimai
 • Nuomos paslaugos
 • Nekilnojamojo turto paslaugos
 • Kita